JoomlaTemplates.me by BlueHost Coupon

ค้นหา

1.1.1.1ประกาศโรงพยาบาลไทรงาม ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ

หมวด: info60
เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศโรงพยาบาลไทรงาม
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

#จ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลไทรงาม โทร. 0 5579 1006 ต่อ 104 ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)

150843353 4358688670813460 2615221886399579524 o

1.1.1ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาดร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ 2564

หมวด: info60
เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2564

 

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์วีระศักดิ์ ดำรงพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไทรงาม ได้พบปะกับบุคลากร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน และในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไทรงาม นำบุคลากร
โรงพยาบาลไทรงาม ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาดร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขไม่ยอมรับ ไม่ทนต่อการโกง สร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุขให้เกิดความยั่งยืนและเป็นการประชาสัมพันธ์การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กระทรวงสาธารณสุข สมดังวิสัยทัศน์ตามแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 ที่ว่า "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต"

005

1.1.1ประชาสัมพันธ์

หมวด: info60
เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 02 กุมภาพันธ์ 2564

 

 

003

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ เพื่อดูเอกสารรับสมัครงาน

1.2"ไฟ จาก ฟ้า" ร่วมบริจาค 77 บาท เพื่อ 77 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

หมวด: info60
เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 01 ธันวาคม 2563

3. ร้านค้าเขต 3 ไทรงามกำแพงเพชร